Academy: Expertise Warme Leads

Warme leads opvolgen

Wat zijn warme leads?

Vooraleer we op de details verder ingaan, lichten we graag even de betekenis van warme leads toe.

Een “warme lead” is een persoon die uit eigen initiatief interesse toont in een bepaald product of dienst. Deze persoon doet dit door bijvoorbeeld op een website aan te klikken dat hij graag meer informatie wenst te ontvangen of bijvoorbeeld door bepaalde advertenties aan te klikken. U hoeft met andere woorden niet meer te zorgen voor de opwarming van de persoon aan de andere kant van de lijn, dat heeft de digitale media al voor ons gedaan.

Waarom dan nog bellen? Het is van groot belang om een geïnteresseerde persoon zo snel en volledig mogelijk te woord te kunnen staan. Digitale media heeft hierin zijn beperkingen: niet alle informatie wordt gelezen, mensen doen niet voldoende inspanningen om online een afspraak te maken, er ontbreekt nog wat vertrouwen,… En hier komt u als Calling Guru in het plaatje. We bedanken de betrokkene voor zijn interesse en geven een eerste GOEDE INDRUK. Tijdens deze eerste conversatie gaan we ook meteen verder gaan polsen of de interesse echt oprecht is en of er dus een afspraak opportuun is. Dit noemen we kwalificeren.

Op deze pagina trachten we de technieken en algemene regels binnen de opvolging van warme leads mee te geven.

FASE 1 – De briefing

Zoals bij alle campagnes krijg je ook hier een voorafgaande briefing waarin de details van de opdracht samen met de projectverantwoordelijke worden doorgenomen. Hier nemen we ook het belscript door, dit is de leidraad voor alle gesprekken die ons voorschrijft hoe de introductie en de “pitch” verloopt, als ook de voorbereiding op bijkomende vragen en argumentatie. Dit kan gewoon van op afstand via Skype of telefonisch.

FASE 2 – Starten

Alle nummers worden automatisch opgeladen en toegewezen aan aan jou als opdrachtnemer. Op die manier kan je makkelijk en vlot van persoon naar persoon zonder tijd te verspillen (lees: er moeten geen nummers worden ingetoetst, je krijgt bovenaan de nodige gegevens van de betrokkene te zien). Ga naar je account en aanvaard de campagne voor uitvoering. Je zal de campagne zien staan bij “mijn campagnes” in het onderdeel “campagnes nog te aanvaarden voor uitvoering”. Dit staat ook beschreven bij de praktische tips.

FASE 3 – Afspraken inboeken

Zorg dat je tijdens het gesprek de agenda dicht bij de hand hebt. Dit doen we in een tweede “tabblad” in de Google Chrome browser OF in het geval van een statische agenda, een apart Excel bestand die je open staan hebt samen met je browser. Zo kan je snel een voorstel doen. Mag je de afspraak vast leggen?

  1. Noteer dan op de agenda de nodige gegevens en kopieer deze naar het notitieveld op het Calling Guru platform. Dit kan ook omgekeerd. Zorg dat je steeds de essentiële informatie verzamelt: voornaam + achternaam betrokkene, e-mailadres betrokkene (voor de afspraakbevestiging per mail) en de eventuele bijkomende gevraagde informatie conform het belscript.
  2. Vink op het Calling Guru platform het vakje “afspraak gemaakt” aan en duid de datum en het uur aan, klik daarna op “OK”.
  3. Sla alles op door rechts onder te klikken op “resultaat opslaan” en naar de volgende prospect te gaan.

FASE 4 – de campagne tot een goed einde brengen

Wij verwachten van onze Calling Guru’s steeds wekelijks een bevestiging van het eigen werkschema die kan gepresteerd worden om de opdracht uit te voeren. Zijn er dagen waarop er niet kan gewerkt worden? Verwittig dit dan zo snel mogelijk per mail of telefonisch. Je kan steeds je eigen prestaties bekijken op je eigen account zoals de voorgaande gesprekken, notities die je hebt gemaakt als ook de mensen die je hebt aangeduid als “nog terug te bellen”. Geef steeds prioriteit aan prospecten die je nog een eerste maal moet bellen EN aan prospecten waarmee je een concrete terugbelafspraak hebt gemaakt. Prospecten die je helemaal nog niet aan de lijn hebt gekregen na 1 of meerdere pogingen, krijgen de laagste prioriteit.

TIMING

Timing is van groot belang bij dit soort campagnes.

Interesse blijft niet eeuwig duren, misschien liggen er wel concurrenten op de loer, of bedenkt onze lead zich? Dit “afkoelen” mogen we niet laten gebeuren. Daarom gaan we standaard uit van een eerste opvolging binnen de 24 uur.

GOAL!