Wat u moet weten over Desk Research

Wat u moet weten over Desk Research

Wat is desk research?

Desk research wordt uitgevoerd achter de ‘desk’ – het bureau dus en is de tegenhanger van field research. In de context van telefonische prospectie zijn de activiteiten vaak het opzoeken van de bedrijven die tot de doelgroep van de klant behoren, en wie je daar best aanspreekt, vooraleer je start met bellen.

Wat is het belang van desk research?

Desk research is noodzakelijk om de belactiviteiten efficiënt uit te voeren en om de conversie zo hoog mogelijk te krijgen. Zo kan je bvb. bij een belactie voor een CRM-systeem, de prospecten die net gekozen hebben voor een concurrerend systeem uitsluiten indien deze tech stack publiek zichtbaar is (in dit geval door form elementen op de website). Door een automatische tool kunnen deze prospecten uit de target lijst verwijderd worden.

Door goed geïnformeerd te werken, kan goed ingespeeld worden op de specifieke situatie van het bedrijf, gevraagd worden naar de juiste contactpersoon, enz.

Hoe doen de pro’s het?

Bedankt voor de vraag! Desk research bij Calling Guru – ik bedoel, de pro’s – bestaat vaak uit

 

  • toepassen van ervaring van de teamleader bij de vele campagnes die we doen. Ja, het is niet eerlijk inderdaad. Maar als je dagelijks half Vlaanderen belt is het bijna onmogelijk niet te weten wie bvb. openstaat voor innovatie, toegankelijk is, op zoek is naar zus of zo.
  • de targetlist heel fijn afstemmen op de ideale target groep van de klant. Met de botte bijl, ik bedoel, de NACEBEL codes, het aantal medewerkers, omzet… krijg je een eerste idee van mogelijke targetbedrijven. Maar hier blijft het niet bij. Vaak kan je via de inhoud van de website een extra relevante filtering toepassen.
  • het opzoeken van de persoon: dit gebeurt bij het bellen zelf. Onze call agents drukken hiervoor op de befaamde “Linkedin” knop die het bedrijf en het profiel opzoekt. Zo kan men meteen naar de juiste persoon vragen. Daar dit gebeurt tijdens het overgaan van de beltoon, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. En het is effectief. Scoren!

 

Ook onze software helpt hierbij. Bemerk de Linkedin knop naast het belmenu!

Wat is de kost van desk research?

Desk research heeft zin in zover het de campagne efficiënter maakt. Informatie die niet bijdraagt tot conversie, of die activiteiten niet voldoende nummers uit de lijst verwijderen maar ook veel opzoekingswerk vergen, worden best vermeden daar dit de projectkost net opdrijft of indien je zelf je belacties doet  vooral tijd vergen zonder dat je met iemand aan het praten bent.

 

Na een basis desk research, start je vaak best gewoon met bellen!

 

Desk research wordt meestal per uur aangerekend, met een indicatie van het nodige budget op voorhand.