Enquêtes afnemen

Enquêtering

Er zijn verschillende belangrijke redenen om te opteren voor een telefonische enquête boven een digitale enquête. Zo kan de enquêteur een woordje uitleg verschaffen bij complexere vragen. Bovendien zal een telefonisch onderzoek ook een veel hogere respons opleveren op een kortere periode. Tenslotte heeft men ook meer controle op de identiteit van de bevraagde persoon en kunnen we bovendien bijkomende opmerkingen of vragen van de betrokkene noteren.

Wij voeren enquêtes voor volgende doeleinden:

  • upselling en cross selling bij uw klanten
  • een tevredenheidsonderzoek
  • een initieel of aanvullend marktonderzoek
  • imago-onderzoek of naamsbekendheid toetsen
Wenst u een nieuw product of dienst op de markt te brengen? Dan bent u gebaat bij een eerste telefonische marktverkenning waarbij de feedback van mogelijke kopers zeer waardevol zal zijn voor de opbouw van uw strategie of als input voor uw business model canvas. De enquête is eerder een leidraad, maar als vorm niet perfect: we laten de contactpersoon vooral praten over problemen, uitdagingen en verbeterpunten bij hoe men nu te werk gaat.

Deze inzichten zijn erg waardevol. Dankzij onze operationele efficiëntie en lage kostprijs maken wij deze strategie heel toegankelijk, klein of groot, startup of NV.

CallingGuru-enquete1Alle resultaten van uw onderzoek of enquête worden meteen ingevoerd op ons platform zodat u real-time de resultaten kan opvolgen. Via uw persoonlijke account krijgt u de mogelijkheid om een export te nemen. Elk antwoord staat in een aparte kolom zodat u snel cijfers kan genereren. Er is ook steeds een vrij veld voorzien voor alle extra opmerkingen die ons worden meegegeven naast de enquête.